bhrc
29 آبان 1401 - 17:29

فعالیت ۴۲ اتحادیه تعاونی سراسری در کشور

مسکنی گفت: اتحادیه‌های تعاونی سراسری حلقه اتصال بخش مردمی و دولتی تعاون هستند مهدی مسکنی گفت: در دولت سیزدهم با هدف مردمی‌کردن اقتصاد کشور عملکرد اتحادیه‌ها رصد و بر ظرفیت این نهاد‌های مردمی حساب ویژه باز شده است. معاون امور تعاون وزارت کارافزود: شاخص حمایت معاونت امور تعاون از اتحادیه‌های سراسری میزان گره‌گشایی آن‌ها از تعاونی‌های کوچک و نوپا است. وی ادامه داد:۴۲ اتحادیه تعاونی سراسری در کشور فعالیت می‌کنند که این اتحادیه‌های تعاونی سراسری حلقه اتصال بخش مردمی و دولتی تعاون هستند. مسکنی تأکید کرد: تعاونی موفق و اثرگذار محسوب می‌شود که مطالبه‌گر باشد. وی مطالبه‌گری و هم‌افزایی درونی را از رسالت‌های اصلی اتحادیه‌های سراسری عنوان کرد و گفت: تعاونی‌ها ایجاد بستر‌های مجازی و نوآورانه را با هدف ایجاد زنجیره تأمین و توزیع در اولویت قرار دهند. معاون امور تعاون اتحادیه‌های تعاونی را محور توسعه بخش مردمی تعاون دانست و گفت: در حال حاضر ۵۲ درصد اتحادیه‌ها در بخش صنعت و کشاورزی و ۴۲ درصد در بخش خدمات و توزیعی فعال هستند. وی تعاون را تجلی اقتصاد اجتماعی و مردمی عنوان کرد و ادامه داد: راهبرد اصلی معاونت امور تعاون دولت سیزدهم مردمی‌کردن اقتصاد تعاونی و تقویت بخش مردمی تعاون است. مسکنی بر لزوم گره‌گشایی از تعاونی‌های کوچک و نوپا، شناسایی نخبگان، تأمین نیازمندی و رصد مشکلات اعضای تحت پوشش اتحادیه‌های سراسری تأکید کرد. باشگاه خبرنگاران جواناجتماعیرفاه و تعاون
شناسه خبر: 869135